Helo Health

Revolusjon innen livsstil, forebyggende helse og sykdom

Hvordan presentere for kunder og anbefalere...


2-5-30

- 2 min video om Helo LX

- 5 min om Helo LX og businessmulighet

- 30 min mer dyptgående webinar


Forretningspresentasjon for møter: