Helo Health

Revolusjon innen livsstil, forebyggende helse og sykdom

Fordeler med Helo LX


HELO LX –

Toshiba-World-Quality Inc

Forebyggende og helsefremmende fordeler

Blodtrykk: Varslingsgrense kan angis. Må kalibreres første gang.

EKG (rytmeforstyrrelser og angina/infarkt)

Puls

Pustefrekvens, oksygenmetning jfr KOLS, panikkangst mm

Trening/aktivitet: steg og km, kalorier

Søvn: antall timer søvn, dyp søvn, oppvåkninger

Alarm ved skade, vold , ulykke. Varslinger

Alarm ift barn eller demente

Rapport til fastlege eller andre man velger

Kommende som oppdateres via app/firmware til Helo LX man har i dag…

Blodsukker (sluttfase testing)

Hemoglobin (blodprosent)

Alkohol-Promille

Kolesterol

Fertilitetsmax for kvinner.

Temp-feber

Influensavarsling

DNA (ift genetisk utsatthet for sykdom og forebygging)

Myggjager (spesiell frekvens som mennesker ikke hører)

Egen app for leger for å følge pasienter

Andre

Livsstil/velvære

Humør

Energi - Fatigue

Alarm til den/de du bestemmer:

To klikk på alarmknapp som viser hvor du er i nød ved evt ulykke eller overfall

Senile eldre eller små barn: varsling til pårørende når utenfor angitt sone

Helseskadelig stråling

Biozen – anti electronic smog- chip

Dokumentert: Fjerner 96 % av stråling fra elektroniske/mobile elementer

Veritas-godkjent, EU -godkjent som Medical Device , Class 1.

Pubmed:

Germanium

Grunnstoff

Virkninger:

Dokumenterte:

Får de røde blodlegemers overflate til bli mer ionisk og derved frastøte seg fra hverandre. Dette øker oksygenopptak i blodcellene

Øker blodsirkulasjonen perifert

Annet:

Udokumenterte:

Øker blodgjennomstrømningen i kroppen

Det er dokumentert at det øker blodgjennomstrømning i hånden.